CENNÍK VONKAJŠIEHO PARKOVANIA

ČÍSLO PARK. MIESTA CENA S DPH STAV
P1 - PREDANÉ
P2 - PREDANÉ
P3 - PREDANÉ
P4 - PREDANÉ
P5 - PREDANÉ
P6 - PREDANÉ
P7 - PREDANÉ
P8 - PREDANÉ
P9 - PREDANÉ
P10 - PREDANÉ
P11 - PREDANÉ
P12 - PREDANÉ
P13 10 990 € VOĽNÉ
P14 10 990 € VOĽNÉ
P15 10 990 € VOĽNÉ
P16 10 990 € VOĽNÉ
P17 - PREDANÉ
P18 - PREDANÉ
P19 10 990 € VOĽNÉ
P20 10 990 € VOĽNÉ
P21 10 990 € VOĽNÉ
P22 10 990 € VOĽNÉ
P23 - PREDANÉ
P24 - PREDANÉ
P25 - PREDANÉ

.

.