OP 3

Prízemie • Obchodný priestor

TERASA PRIESTOR CELKOVO
- 90,12 m2 90,12 m2

PREDANÝ