OP 1

Prízemie • Obchodný priestor

TERASA PRIESTOR CELKOVO
24,902 75,35 m2 100,25 m2

PREDANÝ